สถานการณ์ COVID-19 ล่าสุด (ในประเทศไทย)Untitled-1_3.jpg
บทความใหม่ | What's New

UPDATE.. คู่มือการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

UPDATE.. แนวทางปฏิบัติ การดูแลผู้ป่วยวิกฤตในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19

สรุปการประชุม ฉลองครบรอบ 104 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อ COVID-19: The containmen...

Diagnostic Tests: The use and overuse in practice

Bacterial meningitis

CNS infections: Viral etiologies

Difficulties in Dengue

วัณโรคในเด็ก Act Now ปัญหา - การแก้ไข
ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคม | News activity
Share ประสบการณ์ จากทีมแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่มีประสบการณ์ดูแลผู้ป่วย COVID-19 หัวข้อ
23 เมษายน 2563
Link ถ่ายทอดสด 23 เมษายน 2563 เวลา 13.00 - 14.00 น. - https://www.facebook.com/medicine.chulalongkornuniversity -  ก
ขอเชิญกุมารแพทย์บุคลากรสาธารณสุข และผู้สนใจร่วมประชุม WEBINAR on COVID-19 in Children ถ่ายทอดสัญญาณจากประเทศจีน ในวันที่ 23 และ 24 เมษายน 2563
23 เมษายน 2563
link ถ่ายทอดสด สำหรับงานวันที่ 23 เมษายน เวลา 14.00-16.10 น - https://www.scimeeting.cn/m/lives/details/46?lang=en -  link ถ่ายทอดสด สำหรับงานวันที่ 24 เมษายน เวลา 14.00...
U.S.-Japan Cooperative Medical Sciences Program 22nd International Conference on Emerging Infectious Diseases in the Pacific Rim
10 มีนาคม 2563
อ.ดร.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุลรพ.จุฬาลงกรณ์ ศ.พญ.อุษา ทิสยากรคลัสเตอร์วิจัยอายุรศาสตร์เขตร้อน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การประชุม International Conference on Emerging Infectious Diseases ...
สมาชิกเข้าสู่ระบบ / Member login
username:
password:
Facebook_Fan_Page_logo.png

เพิ่มเพื่อน
ประชาสัมพันธ์