ความรู้สำหรับแพทย์  หน้าที่ 1


วิดีโอย้อนหลัง POST-ESPID 2024 Forum

International Ped ID Congress ISTH 2024

International Ped ID Congress: ADVA-JA DESIGN THINKING WORKSHOP

คำแนะนำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 สำหรับเด็กและวัยรุ่น ฉบับที่ 12 4 เมษายน พ.ศ. 2567

MEET THE EXPERT: VACCINE

President Talk: The Hot ID Publications You Can't Miss

International Ped ID Congress: MENINGOCOCCAL DISEASE IN SOUTH- EAST ASIA

แนวทางการพิจารณาใช้ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป Palivizumab เพื่อป้องกันโรครุนแรงจากการติดเชื้อ...

ร่าง (ฉบับก่อนประชาพิจารณ์) คำแนะนำ แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัยและการรักษาโรคไข้เลือดอ...

กรมควบคุมโรคเผย 3 โรคระบาดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2567 พร้อมเตรียมรับมือและเน้นย้ำมาตรก...

กรมควบคุมโรคเดือนกลุ่มเสี่ยง 608 ไม่ประมาทป้องกันโควิด 19 ตามฤดูกาลระบาด ย้ำ ยังเป็นสาย...

International Ped ID Congress: DEFEATING MENINGITIS BY 2030: A GLOBAL ROAD MAP

[รับชมย้อนหลัง] IMMUNIZATION ACADEMY Meet the experts: Up to date all about vaccinations!

แนวทางการให้ยาปฏิชีวนะในการรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียกรัมลบดื้อยาในเด็ก

รายงานผลการเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่และเชื้อสาเหตุโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ สัปดาห์ที่ 46

International Ped ID Congress: 13TH WORLD CONGRESS OF THE WORLD SOCIETY FOR PEDIATRIC I...

รายงานผลการเฝ้าระวังใช้หวัดใหญ่และเชื้อสาเหตุโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ

แนวทางการวินิจฉัย ดูแลรักษา ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (ฉบับย่อ) พ.ศ. 2566

[รับชมย้อนหลัง] IMMUNIZATION ACADEMY: Practical points of non EPI vaccines

[รับชมย้อนหลัง] World Rabies Day 2023: All for 1, One Health for all

To live my life with HIV

Immunization academy Practical points of EPI vaccines

แนวทางเวชปฏิบัติ วัณโรคระยะแฝง 2566 CPG-TPT 2023

สถานการณ์การระบาดในประเทศไทย โรคฝีดาษวานร (Mpox)

แนวทางเวชปฏิบัติโรคตดิเชื้อทางเดินปสัสาวะในผู้ป่วยเด็กอายุ 2 เดือนถึง 5 ปี | พ.ศ. 2565

แนวทางการนำร่อง ให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ สูตร 2 IPV + 3 OPV กระทรวงสาธารณสุข มิถุนายน ...

คำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรค สำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ Recommended Adult and Elderly...

The Hot ID Issues You Can't Miss 2023

Can You Cope With Old Normal In COVID-19 Endemic? เราจะอยู่แบบเก่ากับโควิดประจำถิ่นได้อ...

International Ped ID Congress: World Immunization Week 2023 - The Big Catch-up

รายงานผลการเฝ้าระวังเชื้อสาเหตุโรคติดเชื้อทางเดินหายใจโครงการ FLU-VE ณ วันที่ 1 เมษายน...

สธ. เข้มเฝ้าระวังผู้ป่วยฝีดาษวานร ย้ำป้องกันได้ งดมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้า

แนวทางการเฝ้าระวังผู้ป่วยอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน (Acute Flaccid Paralysis...

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]
ความรู้สำหรับแพทย์ (หมวดหมู่ย่อย)


COVID-19

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซีน

องค์ความรู้ (Factsheet)

จุลสารสมาคม