วิสัยทัศน์"ผู้นำทางด้านโรคติดเชื้อในเด็กในระดับสากล"

International leader in Pediatric Infectious Diseases