บทความใหม่ | What's New

UPDATE.. คำแนะนำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับเด็ก และวัยรุ่น (ฉบับที่6) 15 พฤษภาคม พ.ศ. ...

จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | เมษายน 2565

[รับชมย้อนหลัง] งานประชุม Benefit and risk of COVID-19 vaccine in Children

แนวทางปฏิบัติในการวินิจฉัย และดูแลรักษา กลุ่มอาการอักเสบหลายระบบที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิ...

คำแนะนำการปฏิบัติเมื่อพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในสถานศึกษาระดับชั้นอนุบาล - มัธยมปลาย

แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อ...

International Ped ID Congress 17th Asia Pacific Congress of Pediatrics

International Ped ID Congress สรุปการประชุม WSPID 2022

แนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 5...

แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อ...
ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคม | News activity
ประกาศสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย วาระ 2564-2567
25 มีนาคม 2565
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ <span id="XinhaEditingPostion"></span>
การอบรมระยะสั้น สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย Update on Pediatric Infectious Disease 2022
21 มีนาคม 2565
การอบรมระยะสั้น สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย Update on Pediatric Infectious Disease 2022 วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ.ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรม เด...
การประชุมวิชาการ IMMUNIZATION ACADEMY PROTECT YOUR CHILDREN AND THE LOVE ONES WITH IMMUNIZATION
8 มีนาคม 2565
การประชุมวิชาการ สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยร่วมกับ บริษัท เอ็มเอสดีประเทศไทย จำกัด IMMUNIZATION ACADEMY PROTECT YOUR CHILDREN AND THE...
ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ Update Influenza and COVID-19 of the Year 2022
8 มีนาคม 2565
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ <span id="XinhaEditingPostion"></span>
ประชาสัมพันธ์ การประชุม Pediatric Infectious Disease Interhospital Conference ครั้งที่ 1/2564-2567
2 มีนาคม 2565
การประชุม Pediatric Infectious Disease  Interhospital Conference ครั้งที่ 1/2564-2567 วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น. ณ  ห้องประชุม จักรพันธ์  อาคา...
สมาชิกเข้าสู่ระบบ / Member login
username:
password:Facebook_Fan_Page_logo.png

เพิ่มเพื่อน