บทความใหม่ | What's New

UPDATE.. International Ped ID Congress: The 6th Asia Dengue Summit

UPDATE.. PIDST Gazette 2022-3 | Ped ID Interhospital conference

UPDATE.. PIDST Gazette 2022-3 | DIAGNOSTIC TOOLS IN INFECTIOUS DISEASES

UPDATE.. PIDST Gazette 2022-3 | UPDATE ON EMERGING | RE-EMERGING INFECTIOUS DISEASES

UPDATE.. PIDST Gazette 2022-3 | Bug Among US

UPDATE.. PIDST Gazette 2022-3 | Special Topic in Tropical Pediatrics

UPDATE.. PIDST Gazette 2022-3 | JOURNAL WATCH

UPDATE.. PIDST Gazette 2022-3 | CME
ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคม | News activity

UPDATE.. เปิดรับสมัคร แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาวิชาโรคติดเชื้อในเด็ก ปีการศึกษา 2566 จำนวน 3 ตำแ...

UPDATE.. การประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 ประจำปี 2565

Pediatric Infectious Disease Interhospital Conference ครั้งที่ 3/2564-2567

Virology channel ep 2: UNDERSTANDING OMICRON: What makes this virus so special?

การประชุมระดับชาติเรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 3 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (online)

งานประชุมกุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อสัญจร Case-base approach in pediatric infectious disease
สมาชิกเข้าสู่ระบบ / Member login
username:
password:
Facebook_Fan_Page_logo.png

เพิ่มเพื่อน