สถานการณ์ COVID-19 ล่าสุด (ในประเทศไทย)Untitled-1_3.jpg
บทความใหม่ | What's New

UPDATE.. Interhospital Ped ID conference: A 12-year-old presented with acute fever

รายงานข่าว ความคืบหน้าผลการสอบสวนและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้ต้องขังชาย...

จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | กรกฎาคม 2563

คำแนะนำที่สำคัญในการให้บริการวัคซีนในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201...

Multisystem Inflammatory Syndrome in Children and COVID-19

Bug Among Us

ความสัมพันธ์ระหว่าง 2019 Coronavirus Disease (COVID-19) และ Kawasaki Disease

ถอดบทเรียนมาตรการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประ...
ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคม | News activity
LIVE ... World Rabies Day 2020: Value of Rabies Pre-exposure Prophylaxis.
16 กันยายน 2563
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัทไบโอวาลิส จำกัด  ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ ผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการเรื่อง &n...
LIVE ... Changing of Infections in COVID-19 Era: Clinical Important | Prevent varicella infection: From Publication to Practice
26 สิงหาคม 2563
 ลงทะเบียนออนไลน์ - Click
LIVE ... The Curiosity of Hexavalent Vaccine and Current ID Situation
26 สิงหาคม 2563
 สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ จำกัด ขอเรียนเชิญกุมารแพทย์ และแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังประชุมวิชาการในหัวข้อThe Curiosity of Hexavalent Vacc...
สมาชิกเข้าสู่ระบบ / Member login
username:
password:
Facebook_Fan_Page_logo.png

เพิ่มเพื่อน
ประชาสัมพันธ์