บทความใหม่ | What's New

UPDATE.. จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | มกราคม 2566

สรุปงานประชุม The 10th Asian Congress of Pediatric Infectious Diseases (ACPID 2022)

นิยามโรคและแนวทาง การรายงานโรคติดต่ออันตรายและโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ในประเทศไทย

แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อ...

แนวทางเวชปฏิบัติ โรคหัดหัดเยอรมัน และหัดเยอรมันแต่กำเนิด

[รับชมย้อนหลัง] Immunization Academy: Why Communication matters

สรุปการประชุม ACPID 2022

Update TB guideline: Treatment
ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคม | News activity

การอบรมระยะสั้น สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย Update on Pediatric Infectious Dise...

แจ้งเตือนสถานการณ์การระบาดและการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก พ.ศ.2565

FDA Press Release อย. พบการแฝงโฆษณาสเปรย์ล้างจมูกยับยั้งหรือฆ่าเชื้อไวรัส บิดเบือนสรรพค...

Pre-sale : ตำราเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่ทันสมัย ด้านการวินิจฉัยทางจุลชีววิทยา ยาต้านจุลชี...

ประกาศ สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่...

รับชมย้อนหลัง What's next for EV71 prevention: Availability of vaccine
สมาชิกเข้าสู่ระบบ / Member login
username:
password:
Facebook_Fan_Page_logo.png

เพิ่มเพื่อน