สถานการณ์ COVID-19 ล่าสุด (ในประเทศไทย)Untitled-1_3.jpg
บทความใหม่ | What's New

UPDATE.. การประชุม Dengue and Dengue Vaccination-Moving Forward

Inter-hospital conference 21 August 2020

จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | ตุลาคม 2563

กรมควบคุมโรค เผยผลการตรวจสอบกรณีญี่ปุ่นตรวจหาเชื้อโควิด 19 จากตัวอย่างน้ำลาย พบผลบวกในค...

Interhospital Ped ID conference: A 12-year-old presented with acute fever

รายงานข่าว ความคืบหน้าผลการสอบสวนและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้ต้องขังชาย...

จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | กรกฎาคม 2563

คำแนะนำที่สำคัญในการให้บริการวัคซีนในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201...
ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคม | News activity
ตำราการสื่อสาร สำหรับแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักเรียนแพทย์-พยาบาล-เภสัชฯ และผู้ทำงานด้านสาธารณสุข
30 กันยายน 2563

LIVE ... World Rabies Day 2020: Value of Rabies Pre-exposure Prophylaxis.
16 กันยายน 2563
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัทไบโอวาลิส จำกัด  ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ ผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการเรื่อง &n...
LIVE ... Changing of Infections in COVID-19 Era: Clinical Important | Prevent varicella infection: From Publication to Practice
26 สิงหาคม 2563
 ลงทะเบียนออนไลน์ - Click
สมาชิกเข้าสู่ระบบ / Member login
username:
password:Facebook_Fan_Page_logo.png

เพิ่มเพื่อน
ประชาสัมพันธ์