ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซีน  หน้าที่ 1

ตารางการให้วัคซีนในเด็กไทย แนะนำโดย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย 2566
<span id="XinhaEditingPostion"></span>
สรุปการปรับเปลี่ยนตารางการให้วัคซีนในเด็กไทย ปี พ.ศ.2565 แนะนำโดยสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย 2565
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ <span id="XinhaEditingPostion"></span>
ตารางการให้วัคซีนในเด็กไทย แนะนำโดย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย 2564
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ <span id="XinhaEditingPostion"></span>
ตารางการให้วัคซีนในเด็กไทย แนะนำโดย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย 2563
ตารางการให้วัคซีนในเด็กไทย แนะนำโดย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย 2563ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ตารางการให้วัคซีนสำหรับเด็กและทารกที่ติดเชื้อเอชไอวี หรืออาจจะติดเชื้อเอชไอวี
ตารางการให้วัคซีนสาหรับเด็กและทารกที่ติดเชื้อเอชไอวี หรืออาจจะติดเชื้อเอชไอวี โดยสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย 2562
ตารางการให้วัคซีนในเด็กไทย แนะนำโดย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย 2562
ตารางการให้วัคซีนในเด็กไทย แนะนำโดย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย 2562
เอกสารแนะนำความรู้เกี่ยวกับวัคซีนสำหรับประชาชน
เอกสารแนะนำความรู้เกี่ยวกับวัคซีนสำหรับประชาชน โดย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข วัคซีนป้องกันโรค บาดทะยัก-คอตีบ วัคซีนป้องกันโรค คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (วัคซีนชนิดไร้เซลล์) วัคซีนป้องกันโรค คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ชนิดไร้เซลล์ (ชนิดสูตรสำหรับเด็กโตและผู้ใหญ่) ...
ตำราวัคซีน สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
เนื้อหาของวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการปฏิบัติงาน บรรณาธิการ สารบัญ 1. ประวัติความเป็นมาของวัคซีนโดยสังเขป 2. ภูมิคุ้มกันวิทยาและวัคซีน 3. ระบบลูกโซ่ความเย็นวัคซีน 4. สารสำฤทธิ์ 5. หลักการทั่วไปในการให้วัคซีน 6. อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ...
ตารางการให้วัคซีนในเด็กไทยปกติ 2557
Vaccines: Handbook
A paradox exists in the world of vaccines: never have so many children benefited from vaccination, and yet many children and adults throughout the world still have not received recommended vaccines, leading to unnecessary diseases burdens. Preface General aspect of vaccination 1. Principles of immunization 2. General immunizatio...

[กลับไป]