[รับชมย้อนหลัง] ... โครงการ Educational Program (PIDST) ครั้งที่ 3 ผ่าน Online webinar ทุกคำถาม - ทุกคำตอบ ในโควิด-19
5 ต.ค. 2564 12.00 -  15.30
โครงการ Educational Program (PIDST) ครั้งที่ 3 ผ่าน Online webinar 

ทุกคำถาม - ทุกคำตอบ ในโควิด-19

วันที่ 5 ตุลาคม 2564
เวลา 12:00-15:30 น.

https://youtube.com/playlist?list=PLnIq8ZBGlSCXEQfjYTtTIkZzPheGKeiJm
กิจกรรมเร็วๆ นี้


ไม่พบรายการ
[กลับไป]