สรุปสถานการณ์ เรื่อง ข่าวการเสียชีวิตหลังจากการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในเกาหลีใต้ และ การประกาศระงับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในสิงคโปร์


[กลับไป]