สรุปการประชุม ฉลองครบรอบ 104 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อ COVID-19: The containment, the management of severe cases and the future perspectives