การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลและการใส่ชุดป้องกัน(PPE) ที่เหมาะสมสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ สาธิตการสวมใส่และถอด PPE | | จากการอบรมโดยกรมการแพทย์ วันที่ 26 มีนาคม 2563


พญ.จริยา แสงสัจจา | ที่ปรึกษางานควบคุมโรคติดเชื้อสถาบันบำราศนราดูร

พยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ | สถาบันโรคทรวงอก[กลับไป]