การวินิจฉัยทางจุลชีววิทยา (ตอนที่ 31): การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่2019 (COVID- 19) ด้วยเทคนิค rtRT-PCR
[กลับไป]