ความสำคัญของโรงพยาบาลกับการรับมือโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (Novel Coronavirus 2019)