คำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในเวชปฏิบัติการใช้วัคซีนไข้เลือดออก Dengvaxia โดยสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยและสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย วันที่ 26 ธันวาคม 2560


ไฟล์แนบบทความ
 คำแนะนำ Dengvaxia สำหรับแพทย์ [323 kb]
[กลับไป]