คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนไข้เลือดออก สำหรับวัคซีนไข้เลือดออก Dengvaxia


คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนไข้เลือดออก ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย กรมควบคุมโรคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์วัคซีนมหาวิทยาลัยมหิดล

ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560
ไฟล์แนบบทความ
 คำแนะนำ Dengvaxia สำหรับแพทย์ [297 kb]
[กลับไป]