เอกสารแนะนำความรู้เกี่ยวกับวัคซีนสำหรับประชาชน


เอกสารแนะนำความรู้เกี่ยวกับวัคซีนสำหรับประชาชน

โดย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข

1.วัคซีนป้องกันโรค บาดทะยัก-คอตีบ

2.วัคซีนป้องกันโรค คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (วัคซีนชนิดไร้เซลล์)

3.วัคซีนป้องกันโรค คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ชนิดไร้เซลล์ (ชนิดสูตรสำหรับเด็กโตและผู้ใหญ่)

4.วัคซีนป้องกันโรค คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน วัคซีนชนิดทั้งเซลล์

5.วัคซีนป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่

6.วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ

7.วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี

8.วัคซีนป้องกันโรคจากเชื้อฮิบ

9.วัคซีนป้องกันไวรัสแปปปิโลมา (วัคซีนเอชพีวี)

10.วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต หรือวัคซีนป้องกันโรคไอพีดี

11.วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส หรือไอพีดีชนิดโพลีแซคคาไรด์

12.วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด (ไอพีวี)

13.วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี

14.วัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น

15.วัคซีนป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน

16.วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน

17.วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

18.วัคซีนโรต้า

19.วัคซีนป้องกันโรควัณโรค หรือวัคซีน บีซีจี

20.วัคซีนป้องกันโรคไข้ทัยฟอยด์หรือไข้รากสาดน้อย

21.วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส

22.วัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง

ไฟล์แนบบทความ
 Download [1069 kb]