คำถาม - คำตอบ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012


โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยทั่วไป, สายพันธุ์ใหม่ และโรคซาร์ส เป็นอย่างไรกันแน่?

เชื้อไวรัสโคโรน่า โดยทั่วไป เป็นกลุ่มของเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจหรือ ระบบอื่นๆ ในคนและสัตว์

ไฟล์แนบบทความ
 Download [86 kb]