คำแนะนำการใช้ยา quinolones ในเด็กอายุน้อยกว่า 18 ปี โดย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย


คำแนะนำการใช้ยา quinolones ในเด็กอายุน้อยกว่า 18 ปี โดย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย คณะอนุกรรมการ Antibiotic and vaccine use in special circumstances
ไฟล์แนบบทความ
 Download [140 kb]