สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในคน


สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในคน ระหว่างปี พ.ศ. 2546-2554

องค์การอนามัยโลกได้รับรายงานผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดนกรวม 576 ราย เสียชีวิต 339 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 58.85 กระจายใน 15 ประเทศ ดังนี้ อินโดนีเซีย (ป่วย 182 ราย เสียชีวิต 150 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 82.42)

อียิปต์ (ป่วย 157 ราย เสียชีวิต 55 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 35.3) เวียดนาม (ป่วย 119 ราย เสียชีวิต 59 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 49.58)

จีน (ป่วย 41 ราย เสียชีวิต 21 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 51.22) และไทย (ป่วย 25 ราย เสียชีวิต 17 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 68)


สถานการณ์ประจำเดือนมกราคม

ประเทศกัมพูชา

วันที่ 13 มกราคม 2555 องค์การอนามัยโลกรายงานว่าพบผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดนก 1 ราย ที่จังหวัด Banteay Meanchey เป็นเด็กชาย อายุ 2 ปี เริ่มป่วยวันที่ 3 มกราคม 2555 ด้วยอาการมีไข้ ไอ มีน้ำมูก และอาเจียน ไปรับการรักษาที่คลินิกเอกชนแห่งหนึ่งแล้ว อาการไม่ดีขึ้น วันที่ 9 มกราคม2555 ไปรับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยในของโรงพยาบาลเด็ก Angkor ขณะนี้อาการยังอยู่ในขั้นวิกฤต ผู้ป่วยมีประวัติสัมผัสสัตว์ปีกป่วยตาย ผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้ป่วยชาวกัมพูชารายแรกของปี พ.ศ. 2555 ระหว่างปี พ.ศ. 2549 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2555

ประเทศกัมพูชารายงานผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดนกในคนรวม 19 ราย เสียชีวิต 16 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 84

ประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ 11 มกราคม 2555 องค์การอนามัยโลกรายงานพบผู้ป่วยยืนยัน 1 ราย ที่จังหวัดจาการ์ต้า เป็นชายอายุ 23 ปี มีประวัติสัมผัสนกพิราบป่วยตายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ถึงปลายปี พ.ศ. 2554

ประเทศอินโดนีเซียมีรายงานผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดนกรวม 183 ราย เสียชีวิต 151 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 82.5

ที่มา http://www.boe.moph.go.th/Weekly Epidemiological Surveillance Report Vol. 43 No. 2 : January 20, 2012