วัคซีนป้องกันโรคจากไวรัสโรต้าและการปนเปื้อนเชื้อไวรัส PCV


ในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน พ.ศ. 2553 หลายท่านคงได้ยินข่าวสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศไทยไทยประกาศระงับใช้วัคซีน Rotarix™ (GlaxoSmithKline Biologicals (GSK) ) ในประเทศชั่วคราวเนื่องจากมีนักวิทยาศาสตร์รายงานการตรวจพบการปนเปื้อน DNA ของเชื้อ Porcine Circovirus Type 1 (PCV1) ในวัคซีน ต่อมาในต้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553
ไฟล์แนบบทความ
 Download [17 kb]