การวินิจฉัย Symptomatic Urinary Tract Infection (UTI) ในผู้ป่วยที่ได้รับการสวนคาสายปัสสาวะ


ในปี ค.ศ. 2008  CDC   ได้ปรับปรุงนิยามในการวินิจฉัยการติดเชื้อในโรงพยาบาลใหม่และมี
การเปลี่ยนคำว่า “nosocomial” เป็น “health  care–associated  infection” หรือ HAI  จึงเห็นว่าน่าจะนำนิยามใหม่ที่ใช้ในการวินิจฉัย  catheter–associated  UTI  ซึ่งเป็นการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่พบบ่อยมาเผยแพร่ในมุม  IC  ฉบับนี้
ไฟล์แนบบทความ
 Download [181 kb]