ความคืบหน้าการกวาดล้างโปลิโอ และ ประเด็นที่ควรพิจารณาในการปรับชนิดของวัคซีนโปลิโอ [Update on Emerging (มค.54)]


โปลิโอยังคงเป็นโรคที่ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในปัจจุบัน ที่ถือว่าเป็น pre eradication era   โดยจุดมุ่งหมายจะกวาดล้างโปลิโอให้หมดไป ภายในปี 2013 ( พศ. 2556)  สาเหตุของโปลิโอ เกิดจาก เชื้อPoliovirus ซึ่งเป็น human enterovirus , Picornaviridae family  ซึ่งเป็น single - stranded , positive sense RNA genome และมี protein capsid  เชื้อมี serotype 1,2 และ 3   สาเหตุการแพร่ระบาด อาจเกิดได้ ทั้งจาก fecal to oral transmission หรือ oral to oral transmission หรือทั้งสองทางร่วมกัน
ไฟล์แนบบทความ
 Download [327 kb]