ขอเชิญชวนแพทย์ส่งบทคัดย่อเพื่อร่วมประชุม International workshop HIV & Pediatrics 2023


ขอเชิญชวนแพทย์ส่งบทคัดย่อเพื่อร่วมประชุม International workshop HIV & Pediatrics 2023 ที่เมือง Brisbane ประเทศออสเตรเลีย
การประชุมจัดเป็นแบบไฮบริด ทางสมาคมฯ ให้ทุนค่าลงทะเบียน แบบ onsite และ online อย่างละ 2 ทุน
ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครขอรับทุน และหลักฐานการได้รับ accepted abstract มาที่ info@pidst.or.th ภายใน 31 พค 2566
เพื่อคัดเลือกผู้ได้รับทุนต่อไป

รายละเอียดงานประชุม
--> Click <--

[กลับไป]