การอบรมระยะสั้น สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย Update on Pediatric Infectious Disease 2023


การอบรมระยะสั้น
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
Update on Pediatric Infectious Disease 2023

วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566

ณ.ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ลิงก์ลงทะเบียน PIDST 2023 (live14.com)

แนวทางการเขียนหนังสือ Update Pediatric Infectious Diseases 2023 ดาวน์โหลดแผ่นพับงานประชุม

ดาวน์โหลดจดหมายถึงผู้อำนวยการ