กล้ามเนื้อหัวใจและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ ที่เกิดจากวัคซีนโควิด 19 ชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ

2021091002.png