ปัญหาการตรวจวัดภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID-19 ภายหลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ที่ยังไม่สามารถให้คำตอบได้ในขณะนี้