รับชมย้อนหลัง ... VACCINE EXPERT (syringe): COVID-19 Where we are


สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยขอเชิญสมาชิก กุมารแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ

“VACCINE EXPERT (syringe):  COVID-19 Where we are” ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 
เวลา 12:00 - 13:30 น.

COVID-19 on Thailand: Where we are now? 
โดย รศ.(พิเศษ) นพ. ทวี โชติพิทยสุนนท์ 
และ
Pneumococcal Disease and Prevention in the shadow of COVID-19 
โดย รศ. พญ. วนัทปรียา พงษ์สามารถ


202834369_133013688925820_1522808372287491367_n.jpg