รับชมย้อนหลัง PIDST LIVE WEBINAR หัวข้อ โควิด-19 วัคซีน: ปัญหาและการแก้ไข และ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ในยุคโควิด-19


สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย

PIDST LIVE WEBINAR

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 12:00-13:30 น.

หัวข้อ

โควิด-19 วัคซีน: ปัญหาและการแก้ไข
โดย รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์
นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ในยุคโควิด-19
โดย พ.ท.นพ.เดชวิจิตร์ สุวรรณภักดี
กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า