บทความสำหรับสมาชิก  หน้าที่ 6

Infection Control for Emerging Infectious Diseases ( MERS – CoV, Avian Flu, Ebola)
Jurai Wongsawat, MD Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute, Department of Diseases Control, MOPH February 26th , 2015
Interhospital conference
Sangravee Juhong, MD Queen Sirikit National Institute of Child Health
Interhospital Conference
บทความสำหรับสมาชิกโดย พญ พุทธิชาติ ขันตี โรงพยาบาลศิริราช 
A Guide to Infection Control in the Hospital
Source: An official publication of the International Society for Infectious Diseases (ISID)
InterhospitalConference Casediscussion 2
บทความสำหรับสมาชิกโดยนพ.สุรภัทร อัศววิรุฬหการ ,  อ.พญ.โสภิดา บุญสาธร หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
Interhospital Conference A 10 year‐old girl with axillary lymphadenitis
บทความสำหรับสมาชิกโดย  พญ. วรรษมน จันทรเบญจกุล แพทย์ประจำบ้านต่อยอด หน่วยโรคติดเชื้อเด็ก ชั้นปีที่ 1 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
PL‐2 Photo Quiz in Pediatric ID
บทความสำหรับสมาชิกโดย นพ.ทรงเกียรติ  อุดมพรวัฒนะโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
Sepsis: New Frontier of Diagnosis and Management
Siriporn Phongjitsiri, MD Department of Pediatrics Bhumibol Adulyadej Hospital
Hot Issues in Pediatric Infectious Diseases 2015
ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
Case Approach in Acute Febrile Illness
พญ.พักต์เพ็ญ สิริคุตต์

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23]
[กลับไป]