บทความสำหรับสมาชิก  หน้าที่ 5

The past and present threat of rickettsial diseases
PeninnahOberdorfer, MD, PhD Chiang Mai University
Interhospital conference
Piyanuch Noilert Phramongkutklao hospital
Infection Control for Emerging Infectious Diseases ( MERS – CoV, Avian Flu, Ebola)
Jurai Wongsawat, MD Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute, Department of Diseases Control, MOPH February 26th , 2015
Interhospital conference
Sangravee Juhong, MD Queen Sirikit National Institute of Child Health
Interhospital Conference
บทความสำหรับสมาชิกโดย พญ พุทธิชาติ ขันตี โรงพยาบาลศิริราช 
A Guide to Infection Control in the Hospital
Source: An official publication of the International Society for Infectious Diseases (ISID)
InterhospitalConference Casediscussion 2
บทความสำหรับสมาชิกโดยนพ.สุรภัทร อัศววิรุฬหการ ,  อ.พญ.โสภิดา บุญสาธร หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
Interhospital Conference A 10 year‐old girl with axillary lymphadenitis
บทความสำหรับสมาชิกโดย  พญ. วรรษมน จันทรเบญจกุล แพทย์ประจำบ้านต่อยอด หน่วยโรคติดเชื้อเด็ก ชั้นปีที่ 1 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
PL‐2 Photo Quiz in Pediatric ID
บทความสำหรับสมาชิกโดย นพ.ทรงเกียรติ  อุดมพรวัฒนะโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
Sepsis: New Frontier of Diagnosis and Management
Siriporn Phongjitsiri, MD Department of Pediatrics Bhumibol Adulyadej Hospital

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22]
[กลับไป]