บทความสำหรับสมาชิก  หน้าที่ 4

What’s New in the Thai National Pediatric HIV Treatment and Care Guidelines 2016
Dengue: From Children to Adults
 Professor UsaThisyakorn, M.D. ChulalongkornUniversity Bangkok, Thailand
Hot topic in pediatric infectious diseases
Somsak  Lolekha
Diagnostic test in infectious disease
Detchvijitr Suwanpakdee, MD Division of Pediatric infectious Department of  Pediatric Phramongkutklao Hospital
When to suspect immunodeficiency?
รศ. พญ. ธันยวีร์ ภูธนกิจ สาขาวิชาโรคติดเชื้อเด็ก ภาควิขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Clinical Diagnosis and Management of Zika Virus Infection
รศ.(พิเศษ) นายแพทย์ทวี  โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณะสุข วันที่ 8 มีนาคม 2559  รร.รามาการ์เด้นส์
Update Antiviral in Clinical Practices
Pornumpa Bunjoungmanee Division of Infectious Disease Pediatrics Department Thammasat University Hospital
Inter-hospital conference
Interhospital Conference
Spot Diagnosis 2015
Kulkanya Chokephaibulkit,MD Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23]
[กลับไป]