การประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 ครั้งที่ 28
The Back to CME PID 20 Business Updates
--> อ่านรายละเอียด <--โดย
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย และกองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ราคาพิเศษ 350 บาท (จากราคาเต็ม 700 บาท) สามารถสั่งซื้อได้ที่
ศูนย์หนังสือจุฬา ลิงค์  : https://www.chulabook.com/medical-and-nursing/179551

บทความใหม่ | What's New

ร่าง (ฉบับก่อนประชาพิจารณ์) คำแนะนำ แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัยและการรักษาโรคไข้เลือดอ...

กรมควบคุมโรคเผย 3 โรคระบาดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2567 พร้อมเตรียมรับมือและเน้นย้ำมาตรก...

กรมควบคุมโรคเดือนกลุ่มเสี่ยง 608 ไม่ประมาทป้องกันโควิด 19 ตามฤดูกาลระบาด ย้ำ ยังเป็นสาย...

จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | มกราคม 2567

International Ped ID Congress: DEFEATING MENINGITIS BY 2030: A GLOBAL ROAD MAP

รายงานผลการเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่และเชื้อสาเหตุโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ สัปดาห์ที่ 52
ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคม | News activity

UPDATE.. 8th PED ID CHULA 2024 Strategies to:Tackle The Challenging Infectious Diseases

การประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 ครั้งที่ 28 | The Back to...

Navigating Safe and Healthy Journeys: Travel Medicine and Practical Insights

การประชุม PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE INTERHOSPITAL CONFERENCE ครั้งที่ 9/2564-2567

International Workshop on HIV & Pediatrics 2024

การอบรมระยะสั้น สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย Update on Pediatric Infectious Dise...
สมาชิกเข้าสู่ระบบ / Member login
username:
password:
Facebook_Fan_Page_logo.png

เพิ่มเพื่อน