รายงานสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019


โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค  
ฉบับที่ 22 วันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น. 

1. สถานการณ์ในต่างประเทศ

วันที่ 5 มกราคม 2563 สาธารณรัฐประชาชนจีน รายงานจานวนผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส 59 ราย โดยพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จานวน 41 ราย วันที่ 22 มกราคม 2563 มีผู้ป่วยยืนยันเป็น 258 ราย ซึ่งในจานวนนี้มีรายงานพบเชื้อในบุคลากรทางการแพทย์ 15 ราย มีผู้เสียชีวิต 9 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง อายุ 25 – 89 ปี มีไข้ ไอ แน่นหน้าอก และเหนื่อยหอบ โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มีประวัติเกี่ยวข้องกับ South China Seafood Wholesale Market แต่มีบางรายที่ปฏิเสธการเข้าตลาด นอกจากนี้ทางการประเทศจีนได้ ประกาศว่าเชื้อนี้สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ วันที่ 23 มกราคม 2563 พบผู้ป่วยยืนยันจานวน 571 ราย ในเมือง อู่ฮั่น 371 ราย และในหลายเมืองของประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ 200 ราย (กวางตุ้ง ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เจ้อเจียง ฉงชิ่ง เทียนจิน เสฉวน จียงซี เหอหนาน ซานตง ยูนนาน และหูหนาน เป็นต้น) มีอาการรุนแรง 95 ราย เสียชีวิต 17 ราย และมีผู้สัมผัสใกล้ชิด 5,897 ราย วันที่ 24 มกราคม 2563 พบผู้ป่วยยืนยันในประเทศจีนกระจายไป 28 เมืองของ จีนแผ่นดินใหญ่ จานวน 830 ราย เสียชีวิต 26 ราย เป็นผู้ป่วยยืนยันในมณฑลหูเป่ย 549 ราย เสียชีวิต 25 ราย และพบผู้เสียชีวิตในมณฑลเหอเป่ย 1 ราย วันที่ 25 มกราคม 2563 พบผู้ป่วยยืนยันในประเทศจีนกระจายเกือบ ทุกเมือง (ยกเว้นเมือง Xizang) จานวน 1,318 ราย อาการรุนแรง 237 ราย เสียชีวิต 41 ราย ในจานวนนี้เป็น บุคลากรทางการแพทย์เสียชีวิต 1 ราย

นอกจากนี้วันที่ 24 มกราคม 2563 พบผู้ป่วยยืนยันนอกประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ จานวน 32 ราย อยู่ใน ประเทศสหรัฐอเมริกา (2) สิงคโปร์ (3) ญี่ปุ่น (2) เกาหลีใต้ (2) เวียดนาม (2) ฝรั่งเศส (3) ออสเตรเลีย (4) มาเลเซีย (3) ไต้หวัน (3) เนปาล (1) เขตปกครองพิเศษฮ่องกง (5) และมาเก๊า (2) รายละเอียดดังนี้

วันที่ 25 มกราคม 2563 ประเทศฝรั่งเศส รายงานพบชาวฝรั่งเศสยืนยันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2019 จานวน 3 ราย มีประวัติเดินทางไปเมืองอู่ฮั่น โดยรายที่ 1 เพศชาย อายุ 48 ปี อยู่ในเมืองบอร์โด ส่วนรายที่ 2 และ 3 เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน อยู่ในเมืองปารีส ซึ่งมีผู้สัมผัส 10 ราย

วันที่ 25 มกราคม 2563 ประเทศออสเตรเลีย เมืองเมลเบิร์น พบชาวจีน เดินทางมาจากเมืองกว่างโจว อายุ 50 ปี และรัฐ New South Wales พบผู้ป่วยติดเชื้อยืนยัน 3 ราย เพศชาย อายุ 43, 45 และ 53 ปี มีประวัติเดินทาง ไปยังเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน รวมผู้ป่วยยืนยัน จานวน 4 ราย

วันที่ 25 มกราคม 2563 ประเทศเนปาลพบผู้ป่วยยืนยันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จานวน 1 ราย เป็นนักเรียนที่ไปเรียนเมืองอู่ฮั่น

วันที่ 25 มกราคม 2563 ประเทศมาเลเซียพบผู้ป่วยยืนยันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จานวน 3 ราย มีความเชื่อมโยงกับผู้ป่วยยืนยันของประเทศสิงคโปร์ ยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาล

วันที่ 21 มกราคม 2563 ประเทศสหรัฐอเมริกา พบผู้ป่วยยืนยันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ 1 ราย มีประวัติเดินทางไปเมืองอู่ฮั่น วันที่ 25 มกราคม 2563 พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่ม 1 ราย เพศหญิง อายุ 60 ปี ชาวชิคาโก มีประวัติเดินทางไปเมืองอู่ฮั่น

วันที่ 21 มกราคม 2563 ประเทศสิงคโปร์ พบผู้ป่วยสงสัยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 7 ราย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการตรวจไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 6 ราย วันที่ 23 มกราคม 2563 พบผู้ป่วย ยืนยันรายแรก เป็นนักท่องเที่ยวชาวอู่ฮั่น เพศชาย อายุ 66 ปี อาการคงตัวยังคงรักษาตัวที่โรงพยาบาล วันที่ 24 มกราคม 2563 พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่ม 2 ราย เป็นชาวอู่ฮั่น เพศหญิง อายุ 53 ปี และเพศชาย อายุ 37 ปี ซึ่งเป็นลูกชาย ของผู้ป่วยยืนยันรายแรก ซึ่งทั้ง 3 รายมีประวัติการเดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น

วันที่ 15 มกราคม 2563 ประเทศญี่ปุ่นรายงานผู้ป่วยยืนยันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 1 ราย เป็นชายอายุ 30 ปี เริ่มป่วย 3 มกราคม 2563 เข้ารับการรักษาในวันที่ 10 มกราคม 2563 หรือ 1 สัปดาห์ หลังจากกลับมาที่ญี่ปุ่น ด้วยอาการไข้ และไอ ปัจจุบันอาการดีขึ้นและออกจากโรงพยาบาลแล้ว มีรายงานการติดเชื้อ ระหว่างสมาชิกในครอบครัว แต่ยังไม่พบการติดเชื้อในบุคลากรทางการแพทย์ วันที่ 24 มกราคม 2563 พบผู้ป่วย ยืนยันรายที่ 2 เป็นนักท่องเที่ยวชาวอู่ฮั่น เพศชาย อายุ 40 ปี ยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาล

วันที่ 20 มกราคม 2563 สาธารณรัฐเกาหลีใต้ พบผู้ป่วยยืนยันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ 2019 จานวน 1 ราย มีประวัติเดินทางไปเมืองอู่ฮั่น วันที่ 24 มกราคม 2563 พบผู้ป่วยยืนยันรายที่ 2 เพศชาย อายุ 55 ปี เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น ยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาล

วันที่ 21 มกราคม 2563 เขตการปกครองพิเศษฮ่องกงพบผู้เดินทางจากเมืองอู่ฮั่นเข้าได้กับเกณฑ์ทั้งหมด 118 ราย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการของผู้ป่วย 81 ราย พบเชื้ออื่นที่ไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ในวันที่ 23 มกราคม 2563 พบผู้ป่วยยืนยัน 1 ราย อายุ 56 ปี มีประวัติเดินทางไปเมืองอู่ฮั่น ยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาล วันที่ 24 มกราคม 2563 พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่ม 1 ราย มีผู้ป่วยสงสัยจานวน 67 ราย ถูกกักกัน 55 ราย วันที่ 25 มกราคม 2563 พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่ม 3 ราย

วันที่ 21 มกราคม 2563 เขตปกครองพิเศษมาเก๊า พบผู้ป่วยยืนยันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสาย พันธุ์ใหม่ 1 ราย เพศหญิง 52 ปี มีประวัติเดินทางไปเมืองอู่ฮั่น วันที่ 23 มกราคม 2563 พบผู้ป่วยยืนยันรายที่ 2 เพศชาย อายุ 66 ปี เดินทางมาจากมณฑลหูเป่ย

วันที่ 21 มกราคม 2563 ไต้หวัน พบผู้ป่วยเข้าได้กับเกณฑ์สงสัยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ 8 ราย โดยเป็นผู้ป่วยยืนยัน 1 ราย วันที่ 25 มกราคม 2563 พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่ม 2 ราย

วันที่ 19 มกราคม 2563 ประเทศเนปาล พบผู้ป่วยสงสัยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 1 ราย อยู่ระหว ่างรอผลตรวจทางห้ องปฏ ิบัติ การ และติดตามอาการผู้ส ัมผัสจ านวน 29 ราย

วันที่ 16 มกราคม 2563 ประเทศเวียดนามรายงานผู้ป่วยสงสัยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ 2 ราย ขณะนี้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อสังเกตอาการ อยู่ระหว่างการติดตามผู้สัมผัส


2. มาตรการในต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ประเทศจีนเผยแพร่ genome ของเชื้อ“novel coronavirus 2019” หรือ “nCoV-2019” ลงใน GenBank® ต่อมาวันที่ 21 มกราคม 2563 ประเทศจีนมีมาตรการคัดกรองโรคที่สนามบิน สถานีรถไฟ และท่าเรือ วันที่ 23 มกราคม 2563 เพิ่มมาตรการลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยประกาศปิดเมืองอู่ฮั่น มีการยกเลิกเที่ยวบินขาออก ประกอบด้วย แอร์ไชนา 28 เที่ยวบิน ไชนาอีสเทิร์น 78 เที่ยวบิน และไชนาเซาเทิร์น 108 เที่ยวบิน สายการบินของเซินเจิ้นทุกสายการบินถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 และทุกสายการบินของ Cathay Dragon จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 รวมถึงการเดินทางด้วยรถไฟ และวันที่ 24 มกราคม 2563 ได้มีการประกาศปิดเมืองเพิ่มเป็น 11 เมืองในมณฑลหูเป่ย ได้แก่ อู่ฮั่น หวางกาง เอ้อโจว จือเจียง ชื่อปี้ เซียนเถ่า เซียนเจียง เอินซี่ หวงนี่ เซียวกิน และจิงเหมิน และให้ประชาชนในเมืองอู่ฮั่นสวมหน้ากาก อนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน

ประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และออสเตรเลียใช้มาตรการเฝ้าระวังคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้ร่วมกับอาการ ระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน และมีประวัติเดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น (Wuhan) มณฑลหูเป่ย (Hubei) สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังและป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ประเทศสิงคโปร์แนะนาให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปเมืองอู่ฮั่น หากไม่จาเป็น พร้อมให้ความระมัดระวังและดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล เมื่อเดินทางไปยังส่วนที่เหลือของจีน พร้อมสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรค

วันที่ 15 มกราคม 2563 ไต้หวันออกประกาศให้โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ให้เป็น โรคติดเชื้อทางกฎหมายประเภทที่ 5 อยู่รวมกับโรคไข้เหลือง ไข้ลาสซา ไข้หวัดใหญ่ MERS และโรคติดเชื้อไวรัส มาร์บวร์ก และออกคาเตือนประชาชนเรื่องมาตรการการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ โดยวันที่ 22 มกราคม 2563 ยกระดับการเตือนภัยเป็นระดับ 3 เพิ่มมาตรการคัดกรองผู้เดินทาง ณ สนามบิน และท่าเรือ

วันที่ 16 มกราคม 2563 ประเทศญี่ปุ่นได้ขอความร่วมมือให้โรงพยาบาลรายงานผู้ป่วยปอดอักเสบทุกราย ทมี่ ีประวัติเดินทางไปเมืองอู่ฮั่น จัดทามาตรการดูแลรักษาผู้ป่วย และติดตามผู้สัมผัส

วันที่ 18 มกราคม 2563 นักวิจัยจาก Imperial College London ประมาณการว่าจะมีประชาชนจาก เมืองอู่ฮั่นบินออกนอกประเทศ 3,300 คน ต่อวัน และคาดการณ์พบโรค 1 ราย ต่อประชากรอู่ฮั่น 600 ราย ที่เดิน ทางออกนอกประเทศ

วันที่ 21 มกราคม 2563 สหรัฐอเมริกาได้เพิ่มมาตรการตรวจคัดกรองที่ 5 สนามบินหลักที่มีผู้เดินทาง มาจากอู่ฮั่น ได้แก่ ซานฟรานซิสโก นิวยอร์ก ลอสแองเจลิส แอตแลนตา และ ชิคาโก โดยยกระดับเป็น Immediate Health Risk พร้อมจัดตั้ง Emergency Response System พัฒนาแนวทางการจัดการโรค และการ ตรวจวินิจฉัยเพื่อค้นหาเชื้อไวรัส


3. สถานการณ์ภายในประเทศ

ตั้งแต่วันที่ 3 – 25 มกราคม 2563 กรมควบคุมโรคได้ดาเนินการเฝ้าระวังคัดกรองผู้โดยสารเครื่องบินใน เส้นทางที่บินตรงมาจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศ ยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานกระบี่ (เริ่มคัดกรองวันที่ 17 มกราคม 2563) จานวน 137 เที่ยวบิน ผู้เดินทางและลูกเรือได้รับการคัดกรอง ทั้งสิ้น 21,522 ราย และวันที่ 25 มกราคม 2563 คัดกรอง ผู้โดยสารจากสายการบินของกว่างโจว 5 เที่ยวบิน ผู้เดินทางและลูกเรือได้รับการคัดกรอง จานวน 775 ราย โดยพบผู้ป่วยอาการเข้าได้ตามนิยามเพิ่มขึ้น จานวน 24 ราย ทาให้รวมพบผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้ตามนิยามทั้งหมด 84 ราย โดย 24 ราย คัดกรองได้ที่สนามบิน นอกจากนี้มีผู้ป่วยที่มีอาการเข้าตามนิยามไปรับการตรวจรักษาที่ โรงพยาบาลเอกชน 38 ราย โรงพยาบาลรัฐ 14 ราย และสถาบันบาราศนราดูร 7 ราย รวมทั้งมีโรงแรมรายงาน ผู้ป่วย 1 ราย และในจานวนนี้ได้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรัฐ 19 ราย (นครปฐม กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต ชลบุรี และนครสวรรค์) สถาบันบาราศนราดูร 11 ราย และโรงพยาบาลเอกชน 9 ราย รวม 39 ราย ไม่พบผู้ป่วยอาการรุนแรง ผู้ป่วยอาการดีขึ้นและได้กลับบ้านแล้วจานวน 45 ราย พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ Novel Coronavirus 2019 จานวน 5 ราย ส่วนผู้ป่วยรายอื่นที่ทราบเชื้อที่เป็นสาเหตุ และได้รับการวินิจฉัยสุดท้าย ประกอบด้วย Influenza A 11 ราย, Influenza B 10 ราย, Influenza C 1 ราย, Adenovirus 1 ราย, Coronavirus OC43 1 ราย, Streptococcus pneumoniae 1 ราย, Bronchitis 4 ราย, Acute Nasopharyngitis 2 ราย, Pharyngitis 2 ราย, Common cold 1 ราย, RSV infection 3 ราย และรอผลตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ 42 ราย


4. มาตรการในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะ ฉุกเฉิน เป็นระดับ 3 เพื่อติดตามสถานการณ์โรคทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด และบริหารจัดการ ทรัพยากร เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสที่มาจาก ต่างประเทศ โดยเน้นการคัดกรองไข้ ณ ช่องทางเข้าออกประเทศที่ท่าอากาศยาน 5 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยาน นานาชาติสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ ภูเก็ตและกระบี่ เพิ่มการเฝ้าระวังที่โรงพยาบาล สนับสนุนการเตรียม ความพร้อมสาหรับรับมือโรคติดต่ออุบัติใหม่ โดยครอบคลุมระบบบริการสาธารณสุขทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนแหล่งท่องเที่ยว โดยบูรณาการการทางานร่วมกันของกระทรวงคมนาคม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สานักงานตารวจแห่งชาติ และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม และจัดทารายงานสถานการณ์ฉบับภาษาอังกฤษและใบความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรคในฉบับ ภาษาต่างประเทศ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์กรมควบคุมโรคนอกจากนี้วันที่ 23 มกราคม 2563 ได้ยกระดับการ แจ้งเตือนโรคในผู้เดินทาง เป็นระดับ 3 ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาด


5. การสื่อสารความเสี่ยงกับประชาชน

 • ●  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ป้องกันได้โดยใช้หลักการป้องกันโรคติดต่อทางเดินหายใจ ได้แก่ ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ

 • ●  สามารถเดินทางไปประเทศจีนได้ แต่ระหว่างเดินทางในต่างประเทศขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือมีมลภาวะ และไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจาม หากเลี่ยงไม่ได้ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย

 • ●  ภายใน 14 วัน หลังเดินทางกลับจากเมืองอู่ฮั่น หากมีไข้ ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ เจ็บคอ มีน้ามูก หายใจเหนื่อยหอบ ควรรีบพบแพทย์ทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทางไปประเทศจีน

 • ●  หลีกเลี่ยงการไปตลาดที่ขายซากสัตว์ป่าหรือที่มีชีวิต และการสัมผัสโดยไม่ใช้ถุงมือ

 • ●  หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้า และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นามือมาสัมผัสตา จมูก ปาก

  โดยไม่จาเป็น

 • ●  ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น (เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้า ผ้าเช็ดตัว) เนื่องจากเชื้อก่อโรคทางระบบทางเดิน

  หายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ

 • ●  รับประทานอาหารปรุงสุกร้อน

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ได้ที่ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.html


  ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน 
  กรณีโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัส (Viral Pneumonia) 
  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข [กลับไป]