ขอเชิญผู้สนใจเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ Poster ในการประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย 19-21 พฤษภาคม 2566


ขอเชิญผู้สนใจเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ Poster
ในการประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย 19-21 พฤษภาคม 2566 
ณ ศูนย์ประชุมพีช  โรงแรม รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา จังหวัดชลบุรี

ผู้ได้รับเลือกให้เสนอผลงานจะได้รับ
- ค่าลงทะเบียน ฟรี
- ค่าที่พัก 2 ท่าน/ห้อง

คำแนะนำในการนำเสนอผลงานวิจัยและใบสมัคร
คำแนะนำในการส่งบทคัดย่อ ประกวด PIDST AWARD และใบสมัคร

[กลับไป]