[รับชมย้อนหลัง] โครงการ Educational Program (PIDST) ครั้งที่ 1 ผ่าน Online webinar SARS-CoV-2 Variants: น่ากังวลใจแค่ไหน?สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
โครงการ

Educational Program (PIDST) ครั้งที่ 1
ผ่าน Online webinar

SARS-CoV-2 Variants: น่ากังวลใจแค่ไหน?

ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 
เวลา 12:00-15:30 น.

[กลับไป]