บทความใหม่ | What's New

UPDATE.. แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อ...

UPDATE.. แนวทางเวชปฏิบัติ โรคหัดหัดเยอรมัน และหัดเยอรมันแต่กำเนิด

UPDATE.. [รับชมย้อนหลัง] Immunization Academy: Why Communication matters

สรุปการประชุม ACPID 2022

Update TB guideline: Treatment

Prophylaxis and Prevention in Immunocompromised Children

How to Deal With Resistant Bugs in Pediatric Practice? การอบรมระยะสั้นสมาคมโรคติดเชื้อใ...

HIV&STDs in Youth under pediatric care Talk-Test-Prevent-Treat
ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคม | News activity

UPDATE.. แจ้งเตือนสถานการณ์การระบาดและการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก พ.ศ.2565

FDA Press Release อย. พบการแฝงโฆษณาสเปรย์ล้างจมูกยับยั้งหรือฆ่าเชื้อไวรัส บิดเบือนสรรพค...

Pre-sale : ตำราเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่ทันสมัย ด้านการวินิจฉัยทางจุลชีววิทยา ยาต้านจุลชี...

ประกาศ สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่...

รับชมย้อนหลัง What's next for EV71 prevention: Availability of vaccine

การประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 ประจำปี 2565
สมาชิกเข้าสู่ระบบ / Member login
username:
password:Facebook_Fan_Page_logo.png

เพิ่มเพื่อน