สถานการณ์ COVID-19 ล่าสุด (ในประเทศไทย)Untitled-1_3.jpg
บทความใหม่ | What's New

UPDATE.. ถอดบทเรียนมาตรการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประ...

UPDATE.. ID QUERY

UPDATE.. Spot Diagnosis

UPDATE.. เปรียบเทียบความรุนแรงของผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และ B ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล

UPDATE.. การวินิจฉัยทางจุลชีววิทยา (ตอนที่ 32): การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ให...

แนวทางการรักษาวัณโรคดื้อยา ตามคำแนะนำของสมาคมโรคติดเชื้อ สมาคมโรคทรวงอกประเทศสหรัฐอเมริ...

[CME] All-oral regimen for drug resistance tuberculosis

COVID-19 ในเด็กกับการเปิดโรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคม | News activity
UPDATE.. LIVE ... Influenza in the era of COVID-19
3 กรกฎาคม 2563

LIVE ... หน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง...อะไรสำคัญที่สุด และ New Normal of Children Vaccination in the Era of
25 มิถุนายน 2563
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญแพทย์ กุมารแพทย์ และผู้สนใจทุกท่าน เข้ารับฟังการถ่ายทอดสัญญาณสด LIVE Webcast หัวข้อ : "หน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง...อะไรสำคัญที่สุด...
LIVE .. Update Treatment of Pediatric COVID-19 : Practical Use of Tdap and Flu vaccinie
18 มิถุนายน 2563

สมาชิกเข้าสู่ระบบ / Member login
username:
password:
Facebook_Fan_Page_logo.png

เพิ่มเพื่อน
ประชาสัมพันธ์