ปฏิทินวันที่ 2 พฤษภาคม 2562  หน้าที่ 1
การประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ประจำปี 2562 1 พ.ค. 2562  - 3 พ.ค. 2562 
การประชุมใหญ่ สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ประจำปี 2562 Approaching PID Problems in Practice วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 Royal Cliff Hotels Group (ศูนย์ประชุมพี...
ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิชาการดีเด่นในการประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 1 พ.ค. 2562  - 3 พ.ค. 2562 
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิชาการดีเด่น ในการประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562  ระหว...