ข่าวประชาสัมพันธ์ | News activity
ภาพการประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560
2 มิถุนายน 2560
ภาพการประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยประจำปี 2560 / ครั้งที่ 21 ณ ศูนย์ประชุมพีช โรงแรม รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยาระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ภาพงานประชุม Update on Pediatric infectious diseases 2017
22 มีนาคม 2560
ภาพงานประชุม Update on Pediatric infectious diseases 2017 สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร
รายชื่อแพทย์ได้รับทุนสนับสนุนไปร่วมประชุม ESPID 2017
21 มีนาคม 2560

การประชุมใหญ่ประจำปี สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21
14 มีนาคม 2560
การประชุมใหญ่ประจำปี สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 5-7 พฤษภาคม 2560 Royal Cliff Hotels Group  (ศูนย์ประชุมพีช) CME 17.5 Credits  ดา...
บทความใหม่ | What's New

Spot Diagnosis 2017

Infections in immunocompromised host

Travel Medicine

IC Quiz 2017

จากโต๊ะประชุม ACIP/NVI

DENGUE VACCINES

เด็กกับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | เมษ...

Respiratory Syncytial Virus - What’s known & Wh...

HOT TOPIC IN PID 2017

INFLUENZA

การดูแลรักษาเด็กและวัยรุ่นติดเชื้อเอชไอวี (Mana...

การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก Pr...

Mycoplasma pneumoniae

ตารางการให้วัคซีนในเด็กไทยปกติ 2560

ACPID 2016 Abstract Book

Elimination of mother-to-child transmission of ...

จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | มกร...