การบรรยายหัวข้อพิเศษ เรื่อง
The most update of nCoV2019บทความใหม่ | What's New

UPDATE.. The Most Update of COVID-19 The Scientific Review for Clinicians

UPDATE.. มาตรการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

UPDATE.. ID Quiz I: Photo Quiz: in PediatricInfectious Disease 2020

UPDATE.. วัณโรคแฝง (Latent tuberculosis infection): Updated and consolidated guidelines for prog...

UPDATE.. คู่มือการตรวจวินิจฉัย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางห้องปฏิบัติการ

รายงานสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ฉบับที่ 34 วันที่ 6 กุ...

รายงานสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ฉบับที่ 33 วันที่ 5 กุ...

คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับสถานที่มีการรวมกันของคน...

คําแนะนําการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 สําหรับสถานศึกษา สถานการณ์กา...

ความรู้ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ สำหรับแพทย์

รายงานสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ฉบับที่ 26 วันที่ 29 ม...

แนวทางการประสานงานเมื่อพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวน Novel coronavirus 2019 (Patient under i...
ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคม | News activity
การประชุมกุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อสัญจร ครั้งที่ 3/2563
27 ธันวาคม 2562
ผู้ลงทะเบียน 100 คนแรกจะได้รับหนังสือ "drug resistance organisms in pediatrics" มูลค่า 250 บาท คนละ 1 เล่ม ฟรี !! ลงทะเบียนฟรี
Update on PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES 2020
11 พฤศจิกายน 2562

PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE Interhospital Conference ครั้งท่ี 6/2561-2564
31 ตุลาคม 2562

The 4th Asia dengue summit
18 กันยายน 2562
พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุลรพ.จุฬาลงกรณ์ศ.พญ.อุษา ทิสยากรคลัสเตอร์วิจัยอายุรศาสตร์เขตร้อน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การประชุม Asia Dengue Summit (ADS) ครั้งที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-1...
ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่‹วมประชุมวิชาการประจําปี‚ Paradise Destination Sea, Sand, Sightseeing
18 กันยายน 2562

สมาชิกเข้าสู่ระบบ / Member login
username:
password:
Facebook_Fan_Page_logo.png

เพิ่มเพื่อน