การประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ประจำปี 2562
1 พ.ค. 2562  - 3 พ.ค. 2562 


การประชุมใหญ่

สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ประจำปี 2562

Approaching PID Problems in Practice

วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562

Royal Cliff Hotels Group (ศูนย์ประชุมพีช)

Screen_Shot_2562_02_16_at_15.39.47.png

กิจกรรมเร็วๆ นี้


ไม่พบรายการ
[กลับไป]