ทุนสนับสนุนการไปร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยในการประชุมนานาชาติ ACPID 2018
6 ก.ค. 2561  - 31 ก.ค. 2561 สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย

สนับสนุนการไปร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยในการประชุมนานาชาติ ACPID 2018
(9th Asian Congress of Pediatric Infectious Diseases)

ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2561 ณ เมือง Fukuoka ประเทศญี่ปุ่น

(http://www.c-linkage.co.jp/jspid50-acpid9/en/index.html)


จำนวน 10 ทุน

ครอบคลุมค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นตามความเหมาะสม 

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครที่สมาคมฯ ภายใน 31 กรกฎาคม 2561

กิจกรรมเร็วๆ นี้


ไม่พบรายการ
[กลับไป]