การประชุมใหญ่ประจำปี สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21
5 พ.ค. 2560  - 7 พ.ค. 2560 การประชุมใหญ่ประจำปี สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21

5-7 พฤษภาคม 2560

Royal Cliff Hotels Group  (ศูนย์ประชุมพีช)

CME 17.5 Credits 

ดาวนโหลดคำแนะนำในการส่งบทคัดย่อ ประกวด PIDST AWARD และใบสมัคร ที่ไฟล์แนบด้านล่าง


PIDST_Meeting_Poster2017.jpg

กิจกรรมเร็วๆ นี้


ไม่พบรายการ
[กลับไป]