Facebook_Fan_Page_logo.png

member.png
gazette_1.png
book.png
regis.png
fun.png

ASPID.png

ออนไลน์ในขณะนี้ 6 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ความรู้สำหรับประชาชน  หน้าที่ 4

วัคซีนป้องกัน โรคไข้สมองอักเสบเจอี
โรค ไอ พี ดี (Invasive Pneumococcal Disease)
1. โรคไอพีดี ( IPD) คืออะไร IPD ย่อมาจาก invasive pneumococcal disease ( IPD) คือ การติดเชื้อนิวโมคอคคัสแบบรุนแรงและแพร่กระจาย ได้แก่ การติดเชื้อในกระแสเลือด การติดเชื้อที่เยื่อหุ้มสมอง โรคนี้รู้จักมานานแล้ว มักพบในทารกและเด็กเล็ก อาจทำให้ผู้ป่วยมีอาการหนักจนถึงชีวิตได้ หรือเกิดความพิการตามมาได้ 2. เชื้อนิวโมคอคคัสเป็นเชื้ออะไร ติดต่อได้อย่างไร นิ วโมคอคคัสเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดกรัม...
วัคซีน...น่ารู้
สื่อความรู้ การดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค
คำแนะนำประชาชน เรื่อง การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

[1][2][3][4]
[กลับไป]