Facebook_Fan_Page_logo.png

เพิ่มเพื่อน

member.png
gazette_1.png
book.png
regis.png
fun.png

ASPID.png

ออนไลน์ในขณะนี้ 4 คน
สถิติผู้เข้าชม
             
ความรู้สำหรับประชาชน  หน้าที่ 2


โรคที่มากับฤดูหนาว ตอนที่ 3: โรคหัด และโรคหัดเยอรมัน

โรคที่มากับฤดูหนาว ตอนที่ 4: โรคไข้สุกใส

รู้จักโรคอีโบลา โดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ไข้สมองอักเสบเจอี

หุ่นยนต์จุลินทรีย์

โรคคอตีบ

โรคไอกรน (Pertussis)

โรคมือเท้าปาก

โรคมือ เท้า ปาก และการติดเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71

รู้ทันโรคติดต่อ - โรคมือ เท้า ปาก

โรคพิษสุนัขบ้า...ไม่ได้บ้าแค่สุนัข !!

DENGUE: A GLOBAL HEALTH THREAT

DENGUE: A GLOBAL CONCERN

I WILL SURVIVE

FLU and YOU

เอกสารแนะนำความรู้เกี่ยวกับวัคซีนสำหรับประชาชน

สุขอนามัยกับการล้างมือ

ไข้หวัดหมูไอโอวา เชื้อหวัดสายพันธุ์ใหม่

หน้าหนาว ระวังไวรัสโรตา !

เคล็ดลับรับมือไข้หวัดใหญ่

ป้องกันก่อน มั่นใจกว่า กับไวรัสโรต้า

ความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อในเด็กทารกที่เสียสมดุลโครงสร้างร่างกาย

โรคติดต่อและอันตรายที่มากับภาวะน้ำท่วมและหลังน้ำท่วม

วัคซีนป้องกันโรคชนิดต่างๆ

วัคซีนป้องกัน โรคไข้สมองอักเสบเจอี

โรค ไอ พี ดี (Invasive Pneumococcal Disease)

วัคซีน...น่ารู้

สื่อความรู้ การดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค

คำแนะนำประชาชน เรื่อง การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

[1][2]
[กลับไป]