Facebook_Fan_Page_logo.png

member.png
gazette_1.png
book.png
regis.png
fun.png

ASPID.png

ออนไลน์ในขณะนี้ 3 คน
สถิติผู้เข้าชม
             
จุลสาร ปี 2562  หน้าที่ 1

จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | เมษายน 2562
ตอนนี้ย่างเข้าหน้าร้อนเต็มที่แล้วทั้งประเทศ อากาศร้อนจัด บางวันมีพายุฝนในหลายพื้นท่ี อากาศเปลี่ยนแปลงมากระวังสุขภาพ ด้วยครับ เมื่อเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 กุมารแพทย์หลายท่าน ในเกือบทุกพื้นท่ีของประเทศไทยเห็นปรากฏการณ์การระบาดของไข้หวัดใหญ่ในหมู่เด็กนักเรียน ป่วยกันมากมีการปิดชั้นเรียน ปิดโรงเรียนหลายแห่ง ซึ่งปกติแพทย์เราจะเห็นการระบาดในช่วงหน้าฝนไม่ใช่หน้าแล้งเหมือนในปี 2562 นี้ ในการระ...
จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | มกราคม 2562
นายกสมาคมฯ เปิดใจแถลง โดย รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี   ย่างเข้าหน้าหนาวแล้วหลายพื้นที่เริ่มอากาศเย็นลงแต่หลายพื้นที่ อากาศยังร้อนมากหรือว่าประเทศไทยจะไม่มีหน้าหนาวแล้ว เด็กๆ กําลังเปิดเทอมภาคปลาย โรคที่มากับอากาศเปลี่ยนแปลงก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นอีก โดยเฉพาะไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ท้องร่วง (จากไวรัสโรต้า)และโรคอื่นๆ ระหว่างวัน...

[กลับไป]