ความรู้สำหรับแพทย์  หน้าที่ 5

แนวทางเวชปฏิบัติ การรักษาวัณโรคในเด็ก
 แนวทางเวชปฏิบัติ การรักษาวัณโรคในเด็ก พศ.2557 โดย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธาณสุข กองทุนโลก ต้านวัณโรค [ Download ]
โปสเตอร์ ผู้ป่วยเข้าข่ายเฝ้าระวัง MERS Coronavirus
โปสเตอร์ของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค สำหรับ ผู้ป่วยเข้าข่ายเฝ้าระวัง MERS Coronavirus
แนวทางการวินิจฉัย ดูแล รักษาผู้ป่วยสงสัยโรค MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome) และการ ควบคุมป้องกัน การติดเชื้อในโรงพยาบาล
ข้อมูลทั่วไปของไวรัสโคโรน่า ไวรัสโคโรน่าทั่วไปเป็น RNA virus สามารถก่อโรคทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร (ส่วนใหญ่อาการน้อย บางครั้งรุนแรงมาก) ยกเว้นเมื่อ ปี ค.ศ. 2002-2003 ซึ่งเป็น SARS Coronavirus การติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ล่าสุด พบรายงานครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2555 ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียแพร่กระจายไปยังประเทศใกล้เคียง ได้แก่ การ์ตา จอร์แดน ฝรั่งเศส อิตาลี ตูนีเซีย เดิมเรีย...
เกาะติดสถานการณ์เมอรส์ โคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่
สหรัฐพบผู้ป่วยที่เป็นเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลรายที่สอง (13 พฤษภาคม 2557) รายงานล่าสุดการระบาดของโรคเมอรส์ ในประเทศซาอุดิอาระเบีย (15 พฤษภาคม 2557) มีผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น 495 ราย เสียชีวิตแล้วจำนวน 152 ราย หลังจากค้นพบไวรัสสายพันธุ์นี้ครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายน ปีคศ. 2012 และองค์กรณ์อนามัยโลกได้ประกาศให้เป็นไวรัสที่ติดต่อจากคนสุ่คนที่พบมากที่สุดในเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลซึ่งพบได้มากถึ...
ผู้ป่วย H5N6 รายแรกของโลกเสียชีวิตแล้ว รายงานจากประเทศจีน
ฮ่องกง ( ซีเอ็นเอ็น ) – เชื่อว่าชายอายุ 49 ปี จากประเทศจีนเป็น ผู้ป่วยรายแรกที่ติดเชื้อไข้หวัดนก สายพันธุ์ H5N6 ผู้ป่วยรายนี้มาจาก  เขต Nanbu ใน มณฑลเสฉวน ได้เสียชีวิต วันอังคารที่ผ่านมา หลังจากที่เข้ารับการรักษา  โดยผู้ป่วยมีอาการปอดปวมอย่างรุนแรง และตรวจพบว่ามีการติดเชื้อ ไข้หวัดนก สายพันธุ์H5N6 และผู้ป่วยมีประวัติการสัมผัสสัตว์ปีกที่ตายแล้ว ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ กล่...
คาดการณ์การระบาดและสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ไข้เลือดออกช็อก และไข้เดงกี
1. สถานการณ์กลุ่มโรคไข้เลือดออก (รวม 3 รหัสโรค) ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา แยกรายจังหวัด           1.1 พิจารณาจากอัตราป่วย                    • การแบ่งกลุ่มจังหวัด ตามอัตราป่วยในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินความรุนแรงของสถานการณ์ปัจจุบ...
โรคแอนแทรกซ์ (ANTHRAX)
โรคแอนแทรกซ์ (ANTHRAX) 1. ลักษณะโรค : เป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียแบบเฉียบพลันเกิดจากเชื้อ Bacillus anthracis พบได้ 3 ชนิด คือ เป็นแผลที่ปอด เป็นแผลที่ผิวหนัง หรือ เป็นแผลที่ทางเดินอาหาร ขึ้นกับช่องทางการติดเชื้อ โรคแอนแทรกซ์มีความเกี่ยวข้องกับโปรแกรมการใช้เป็นอาวุธชีวภาพ ผู้ป่วยโรคแอนแทรกซ์ทั่วโลกมากกว่าร้อยละ 95 เป็นชนิดแผลที่ผิวหนัง (Cutaneous anthrax) 2. ระบาดวิทยา : สถานการณ์ทั่วโลก : ใน...
โรคโบทูลิซึม (BOTULISM)
<p><span style="font-size: x-large;">โรคโบทูลิซึม (BOTULISM)</span><br /> &nbsp;</p> <p><strong>1. ลักษณะโรค :</strong> โรคโบทูลิซึมมักมีอาการรุนแรง แต่พบได้ไม่บ่อย เกิดจากท็อกซินหรือสารพิษของเชื้อแบคทีเรียชื่อคลอสทริเดียม โบทูลินัม (Clostridium botulinum) ที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท (Botulinum neurotoxin)ทำให้เกิดอาการอัมพาตกล้าม...
โรคเมลิออยโดสิส (MELIOIDOSIS)
โรคเมลิออยโดสิส(MELIOIDOSIS) 1. ลักษณะโรค : เป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรีย ชื่อว่า Burkholderia pseudomallei (ดังรูปที่ 37) รูปที่ 37 โคโลนีเหี่ยวย่นของ B. pseudomallei ที่ดูคล้าย โคโลนีของเชื้อรา 2. ระบาดวิทยา : สถานการณ์ทั่วโลก : เมลิออยโดสิสเป็นโรคติดเชื้อที่เป็นปัญหาของหลายประเทศ รายงานว่าประเทศทางแถบเอเชียตะวันออกเฉี...
โรคไข้คิว (Q FEVER)
1. ลักษณะโรค : เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ชื่อว่า Coxiella burnetii ที่มักเกิดจากการประกอบอาชีพ เกี่ยวข้องกับสัตว์ อาการเริ่มแรกคล้ายไข้หวัดใหญ่ มีไข้ชนิดเฉียบพลัน โรคไข้คิวสามารถนำมาทำอาวุธชีวภาพได้เนื่องจากทนกับสภาพแวดล้อมได้ดีและสามารถติดต่อทางอากาศเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ   2. ระบาดวิทยา : สถานการณ์ทั่วโลก : พบการระบาดได้ทั่วโลก ยกเว้นประเทศนิวซีแลนด์ โ...

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]
ความรู้สำหรับแพทย์ (หมวดหมู่ย่อย)


ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซีน

องค์ความรู้ (Factsheet)

จุลสารสมาคม
[กลับไป]