งานประชุมประจำปี ของสมาคมโรคระบบหายใจ และเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย


เรียนเชิญแพทย์ กุมารแพทย์ที่สนใจลงทะเบียน

งานประชุมประจำปี ของสมาคมโรคระบบหายใจ และเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย

ตั้งแต่วันที่ 16-20 มีนาคม 2563

โดยวันที่  16-17 มีนาคมเป็น precongress workshop เรื่อง 2020 Bangkok international pediatric emergency symposium and pediatric pulmonary critical care ultrasound

และวันที่ 18-20 มีนาคม เป็น annual congress ใน theme "Sharpen your practive in pediatric respiratory disease"

สามารถดูรายละเอียดในเอกสารแนบทั้งสอง หรือเข้า website http://thaipedlung.org/

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ 

Screen_Shot_2563_02_15_at_12.12.41.png

[กลับไป]